شرکت زنجیره ای تولید گوشت ماکیان مهر گالیکش دارای ۲ واحد کارخانه جوجه کشی به ظرفیت های ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ و ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ عدد تخم مرغ در سال و همچنین دارای مجهزترین دستگاه های جوجه کشی در خاورمیانه و تنها صادر کننده جوجه گوشتی یک روزه در استان گلستان می باشد.